Groepssessies

Groepstherapie

Groepstherapie is uitermate effectief voor seksuele verslavingen en de daarbij horende problemen.

Het doorbreekt de gevoelens van schaamte en isolement van een seksverslaafde.

Onze groepen gaan door 2-wekelijks op maandag –en dinsdagavond. Tijdens deze avonden staat er ook iedere keer een thema, een onderwerp centraal.

Dit kan gaan over: schaamte en schuld, eerlijkheid, terugvalpreventie, innerlijke rust…