Pornoverslaving

Pornoverslaving? Kan dat?

Voor de duidelijkheid: we zijn geen moraalridders en beweren niet dat iedereen die porno kijkt per definitie een probleem heeft.
Wanneer we aan verslaving denken, associëren we dit meestal met alcohol of drugs. Een verslaving is een continu verlangen naar meer en met pornoverslaving is dat niet anders.

Neurowetenschappelijke bevindingen tonen aan dat overmatig gebruik van porno schadelijk kan zijn voor de hersenen, m.a.w. dat het zoals bij andere verslavingen, wijzigingen kan aanbrengen in de hersenstructuur (The brain that changes itself) waardoor ook je prioriteiten kunnen veranderen. Gewone zaken in het leven zoals sport, hobby’s, contact met vrienden,… geven geen voldoening meer. Het brein heeft vaak, en steeds meer buitengewone stimuli nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit zorgt ervoor dat het lijkt op een eindeloze, moeilijk te stoppen zoektocht. Dit heeft o.a. geleid tot de oprichting van bijvoorbeeld NoFap, een forum dat personen wil helpen bij hun pornoverslaving.

Definitie pornoverslaving

Pornoverslaving zou men als een vorm van sexverslaving kunnen definiëren en ook als dusdanig benaderen maar het heeft soms een andere ontstaansgeschiedenis. Pornoverslaving treft vooral jongere mensen die zijn opgegroeid met het internet. Neurologisch onderzoek toont aan dat in tegenstelling tot een “traditionele” sexverslaving, pornoverslaving meer kan worden toegeschreven aan veranderingen in de hersenen eerder dan aan onderliggende psychologische problemen.
In het boek “Your brain on porn” worden deze bevindingen uitvoerig besproken.. 

Zoals bij elke verslaving, geldt ook bij pornoverslaving: het is nooit genoeg en bij onthouding treden er verschijnselen op zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, depressieve stemming, hyperactiviteit, prikkelbaarheid en rusteloosheid. Het willen vermijden van die verschijnselen is vaak de reden om terug te vallen. Na verloop van tijd wordt het moeilijk om nog ‘vrije keuzes’ te maken. Gedachten, emoties en gedrag worden dan gestuurd door de verslaving. Uiteindelijk is er sprake van dwangmatig masturberen.

Dopamine, het jachtstofje

Dopamine, “het op jacht gaan naar” stofje, is de drijfveer achter je verlangen naar genot. 

Uit onderzoek blijkt dat sexuele ervaringen de grootste natuurlijke dopamine-boost geven aan je beloningssysteem. Bij verslaving wordt het verlangen steeds groter en de beloning steeds kleiner. Overstimulering leidt tot een vicieuze cirkel van steeds minder genot en het steeds meer er naar op zoek gaan. Verslaving kan gezien worden als een op hol geslagen begeerte.

Een misvatting die we wel eens horen is dat een pornoverslaving met een hoog libido zou te maken hebben. Dat klopt niet. Het motief is uiteindelijk ontsnappen aan de werkelijkheid en trachten te genieten van de opgewonden hersentoestand.

Pornoverslaafd - risico's

De toegankelijkheid tot porno wordt steeds groter. De laatste jaren is de wijze waarop porno wordt aangeboden sterk veranderd, denk maar aan bvb. de toegang via smartphone.

Door zich steeds meer bloot te stellen aan porno kunnen bepaalde verbindingen in de hersenen wijzigen. Dopamine versterkt bepaalde verbindingen. Wat men niet altijd beseft is dat de hersenen aan de beelden gewend raken en het brein op zoek gaat naar nieuwe opwinding. Ook bij een pornoverslaving treedt gewenning of tolerantie op. Men zoekt sterkere prikkels om tot dezelfde staat van bevrediging te komen.

Overcomsumptie leidt tot vermindering van gevoeligheid waardoor het brein via dopamine naar nieuwe prikkels op zoek gaat. Probleem dat zich hierbij kan voordoen is wanneer men steeds extremere pornogenres opzoekt, men op een dwaalspoor terecht kan komen. Bij jongeren zien we dat dit hen in verwarring kan brengen mbt sexuele voorkeuren waardoor het zelfvertrouwen begint te wankelen. 

Onze breinen worden blootgesteld aan hardcore, streaming porno. Het is een eindeloos en direct beschikbaar aanbod. De snelle opbouw en de zintuiglijke overbelasting vormen de grootste risico’s. Uit onderzoek blijkt dat het niet het aantal clicks zijn waardoor men de controle verliest, maar vooral de snelheid waarmee men van het ene beeld naar het andere kan overgaan. 

Een fenomeen dat niet ontkend kan worden is het feit dat veel mannen die porno kijken, erectieproblemen beginnen te ontwikkelen waardoor ze meer extreme prikkels gaan opzoeken via de pornokanalen en ze als maar ongevoeliger worden voor personen van vlees en bloed. Vroeger moest men zijn verbeelding veel meer laten spreken en nam men zelf een rol in. Nu is men meer toeschouwer en voyeur en beschouwen velen het als normale sex, wat in de praktijk niet anders dan teleurstellend kan zijn.

Het einde is nog lang niet voorbij, we bevinden ons in een snel razende golf van robots, digitale sexspeeltjes en Virtual Reality porno.

Het zoeken van hulp bij sexverslaving, en meer specifiek het zoeken van hulp bij pornoverslaving, is de eerste stap naar genezing. Wacht niet langer en neem contact met ons op.