Annemie De Loose

Psycholoog & familiecounselor

Het is fascinerend en motiverend om mensen de vicieuze cirkel van de verslaving te helpen doorbreken. Dat kan het best met een multidisciplinair team. Daarom heb ik, na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de reguliere en privéverslavingszorg Nova Vida Recovery opgericht. Omdat maatwerk zo belangrijk is, omdat de slaagkansen stijgen als de verschillende fases binnen het hulpverleningstraject naadloos op elkaar worden afgestemd.

Ik werk graag met het 12-stappenplan (Minnesota model). Dat is geen therapie, maar een leidraad die houvast geeft aan de verslaafde en de hulpverlener. Ook de familie van een verslaafde heeft nood aan hulp en raad wanneer zij wordt geconfronteerd met de verslavingsproblematiek.

Doorheen de jaren ben ik me steeds meer gaan toeleggen op gedragsverslaving en meer bepaald seksverslaving. Deze verslaving is nog te weinig erkend. Er heerst in België nog een groot taboe omtrent deze vorm van verslaving. Ik heb mij hierin verder verdiept en we zijn sinds geruime tijd nauw verbonden met het Laurel Centre (London) dat reeds jarenlang belangrijke expertise heeft opgebouwd.